"Orff Schulwerk" Yaklaşımı

Müziği dil gibi temel bir sistem olarak ele alan ve hoşgörülü bir yaklaşımla her çocuğun müziği öğrenebileceğine inanan "çocuk merkezli öğrenme yolu" Orff Schulwerk Yaklaşımı'nı uyguluyoruz.

orff

Müzik ve dansta öğretici bir deneyim

Elementer Müzik ve Hareket eğitimi müziğe bir giriş yolu arayan çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin müzik ve dansla ilgili çeşitli temel deneyimler edinmelerini sağlamayı hedefler. Orff’a göre, müzik ve hareket eğitiminde söz konusu olan yalnızca müzik eğitimi değildir, insanın yetiştirilmesidir. Müzik, konuşma ve dans, insanın kendini ifade etme araçlarıdır. İster çocuk-genç, ister yaşlı, ister engelli olsun her insanın içinde kendini sanatsal olarak ifade etme becerisi vardır. Carl Orff ve Gunild Keetman’ın bu prensipten yola çıkarak geliştirdikleri “Orff Schulwerk” yaklaşımının temelleri 1930’larda Münih’te kurulan Günther okulunda atılmaya başlanmış, bu okulda çocuklarla yapılan müzik ve hareket eğitimi çalışmalarının ürünü olarak “Çocuklar İçin Müzik” adlı beş ciltlik kitap serisi yayımlanmıştır. Bu kitapların yayımlanmasından sonra “Orff Schulwerk” yirminci yüzyılın yükselen müzik pedagojisi sistemlerinden biri haline gelmiştir.

Ritim ve Hareket

"Orff Schulwerk" insanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır.

Değerlilik - Cesaretlendirme - Başarı

Bu eğitim anlayışında geleneksel çalgı veya dans öğretiminden farklı olarak her seviyede ve yetenekteki kişiler, bir grup içerisinde etkileşimli bir yaratıcılık ve kendini ifade etme süreci yaşarlar. Temelde sosyal bir varlık olan insan için grup çalışması yoluyla öğrenme çok daha kolaydır. Orff çalışmalarının içeriğinde, bedenin hareketlerle hazırlanmasından konuşmaların kullanılmasına, konuşmaların ritimlendirilmesinden bu ritimlerin müzik haline gelmesine ve bütün bu araçların bir dizi yaratıcı sürecin sonucunda oluşan sunumuna ( paylaşım ) kadar gelişen her aşamasında vazgeçilmez olan en önemli şey “oyun”dur. Çalışmalarda kullanılabilecek sayısız müzik ve hareket oyunları bulunmakta olup bu oyunların ders sürecinde ne zaman ve nasıl kullanılacağı dersin o günkü hedeflerine göre Orff Eğitimcisi tarafından belirlenir.

Sosyal Bir Yaşamın Anahtarı: KEY KOLEJİ Sosyal Kulüpleri

Kulüp çalışmaları, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunması ve birçok ruhsal gereksinimlerini karşılaması açısından okulun eğitim programının önemli bir parçasıdır. Öğrenciler bu etkinlikler yoluyla kendilerini yönetme alışkanlıkları kazanarak demokratik yaşama hazırlanabilirler. Öğrencilerin birlikte çalışma, iletişim, öğrenme ve araştırma yetenekleri daha iyi gelişebilir. Bu nedenle KEY Kolejleri'nde sosyal etkinliklere de dersler kadar önem verilmektedir.

social

Atatürk İlke ve İnkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişen özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirmek ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı’nın amacı; öğrencilerin hayatları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine hazırlanmalarını amaçlamaktadır.

Geleceğin Methodu: Akıl Oyunları

Geleceğin metodu "Akıl-Zeka Oyunları" ile çabuk öğrenmedir. Zeka Oyunları, öğrenmeyi kolaylaştıran çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodu olarak benimsenmiş ve yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğretim metodu olarak okullarda her seviyede kullanılmıştır. "Çocukların hayal güçlerini yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek" en önemli başlıklardan biri olarak yer almaktadır.

Akıl Oyunları

Akıl ve Zeka oyunları uygulamalarımızda çocuklarımızla;

 • Beynin problem çözme ile ilgili bölümü olan prefrontal korteksteki nöronların bağlantılarını kuvvetlendirecek,
 • Yaratıcılıklarını geliştirecek,
 • Önceden tanımlanmış bir hedef olmadan değişik stratejileri düşünmelerini ve yeni stratejiler geliştirmelerini sağlayacak,
 • Mümkün olduğunca çok DİSİPLİNİN bir arada çalışıldığı,
 • Tamamen tasarım ve üretim odaklı öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak eğitim sürecine dahil olmalarını sağlayan,

Uygulamalı dersler yapıyoruz.

Derslerimizin amacı sadece oyun yapmak, oyun oynatmak kesinlikle değil.

Oyunların 2000-2500 yıl öncesine dayanan tarihini, kültürünü, dönemin medeniyetini, tasarımını inceleyip buradan yola çıkıyor, benzer ilkeleri kullanıp kendi özgün tasarımlarımızı yaparak ilerliyoruz.

Öğrencilerimizin bakış açıları, fikirleri,uygulama katılımları üst düzeyde.

Bununla birlikte ulusal ve uluslar arası zeka oyunları yarışmaları soru kalıplarını çalışıp öğrencilerimizden özel ilgisi olanları kulüp çalışmaları ile yarışmalara hazırlıyoruz.

Görsel Sanatlar Nedir?

Çizgi, boya ve hacim veren maddelerle göz duyumuzu algılayan sanatlara görsel sanatlar denir. Görsel sanatlar eğitiminin konusu; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini ifade etme biçimidir. Öğrenciler bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, orijinal çözümler bulurlar. Sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arasındaki farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar eğitimi sayesinde öğrenciler; bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, orijinal çözümler bulurlar. Sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arasındaki farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

Görsel sanat dalları; resim sanatı, özgün baskı sanatı, heykel sanatı, seramik - cam sanatı, fotoğrafçılık ve grafik olmak üzere alanlara ayrılmıştır.

İlkokul

 • Resim (Karakalem ve tüm boya teknikleri)
 • Seramik (Kil çamurundan süs eşyaları, biblo ve takılar)
 • Ebru (Basit baskı teknikleri)
Görsel Sanatlar İlkokul

Ortaokul

 • Resim (Karakalem ve tüm boya teknikleri)
 • Heykel (Kil çamurundan süs eşyaları, Biblo ve Takılar, Büst Yapımı)
 • Ebru
 • Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık (Sınava yönelik teknik bilgiler ve çalışmalar)
Görsel Sanatlar Ortaokul

Lise

 • Resim (Karakalem ve tüm boya teknikleri)
 • Hobi (Akrilik)
 • Heykel (Kil çamurundan süs eşyaları, Biblo ve Takılar, Büst Yapımı)
 • Grafik (Karikatür, İllüstrasyon, Manga, Anime, Çizgi Roman, Amblem-Logo)
 • Güzel Sanatlar Üniversite Hazırlık (Sınava yönelik teknik bilgiler ve çalışmalar)
 • Ebru
Görsel Sanatlar Lise