KEY OKULLARINDA LİSE EĞİTİMİ

Key Anadolu Lisesinde öğrencilerimiz, fen bilimlerini ve teknolojiyi, matematiksel düşünmeyi, yabancı dil kullanımını, araştırma ve sorgulamayı, sosyal değerleri ve çevresine duyarlı olmayı ilke edinmiştir. Ayrıca okuyan, araştıran, sorgulayan, bilgiye nasıl erişeceğini bilen, çağın getirdiği yenilikleri özümseyen, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda kendini geliştiren, milli ve manevi değerlerine saygılı, bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. Böylelikle uygulanan yoğun akademik eğitimin dışında öğrencilerimizin çevresine açık ve duyarlı bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Öğrenci merkezli akademik programımızda amacımız "öğrenen bireyler" yetiştirmektir.

Disiplinli ve düzenli çalışma alışkanlığını ilke edinmiş olan Özel Key Lise öğrencileri akademik başarılarının yanında sosyal, sportif ve sanatsal alanlarda kendilerini gerçekleştirmeyi amaç edinmişlerdir. Çevresine duyarlı, sorumluluklarının farkında olan öğrencilerimiz katıldıkları sosyal sorumluluk projeleriyle de övünç kaynağı olmaktadırlar.

Key Okullarında başarının anahtarı uygulanan öğretim yöntem teknikleri ve Tam Öğrenme Eğitim Anlayışında saklıdır.

Key okullarında öğretmen kadrosu

Key Koleji Öğretmenleri; alanında yetkin, tecrübeli, çağın gerektirdiği yeniliklere ve gelişime açık, güncellenen eğitim programlarına hâkim öğretmenlerdir. İlerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim felsefesini amaç edinmiş, gelişimsel ve bütünsel sınıf yönetim modeline uygun olarak sınıflarını yönetmekte ve her alanda öğrencilerine rehber ve rol model olmaktadırlar.

Okulumuzda "Eğitim Koçluğu" uygulaması ile her öğrencimizin akademik başarısı yakından takip edilmekte, öğrenci ve velilerimizin sorunları anlık çözülmektedir.

Rehberlik birimi öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin takibinin yanı sıra psikolojik gelişmelerine yönelik çalışmalar yapmakta, bu doğrultuda öğrenci ve velilerimize seminerler düzenlemektedir.

Öğrencilerimizin okula devam/devamsızlık durumları yakından takip edilmektedir. Gün sonunda rehber öğretmenimiz tarafından gelmeyen öğrenci velilerimize bilgilendirme mesajı atılmakta, hafta sonu danışman öğretmenlerimiz tarafından velilerimiz aranıp öğrencimizin neden derslerine katılmadığı öğrenilmekte ve raporlandırmaktadır.

Uygulamış olduğumuz deneme sınavları sonrasında öğrenci ve velilerimize detaylı karne analizi yollamaktayız, böylece öğrencimizin gelişimi koç öğretmen ve rehber öğretmeninin yanı sıra aile ve çocuk tarafından da görülmektedir.

KEY ANADOLU LİSESİNDE AKADEMİK PROGRAM

9. ve 10. Sınıflar

Ulusal Anadolu Lisesi (MEB) müfredatı ve ek programlar birlikte uygulanmaktadır.

Hafta içi 5 gün- günlük 8 ders saati şeklinde toplamda 40 ders saati vardır.

Haftalık en az 4 Saatlik Yabancı Dil Programı Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde verilmektedir. İngilizce derslerinde öğrencilerimiz seviyelerine uygun kur sınıflarında derslerine devam etmektedir. Matematik ve Fen Bilimleri dersleri ve bu derslerin laboratuvar uygulamaları zorunlu ders olarak yapılmaktadır.

ERASMUS kapsamında projeler üreterek öğrencilerin süreç yönetiminde deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.

11. Sınıflar

Ulusal Anadolu Lisesi (MEB) müfredatı, ek programlar ve sınava hazırlık TYT dersleriyle birlikte uygulanmaktadır.

Hafta içi 5 gün- günlük 8 ders saati şeklinde toplamda 40 ders saati vardır.

Matematik ve Fen Bilimleri dersleri ve bu derslerin laboratuvar uygulamaları zorunlu ders olarak yapılmaktadır.

Haftalık en az 4 saatlik Yabancı dil programı Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde verilmektedir.

11. sınıflarımız sınav grubu kapsamında TYT dersleri verilmektedir. 11.sınıf öğrencilerimiz halihazırda YKS hazırlık öğrencisi kabul edilerek sınava hazırlık programına dâhil olurlar. Bu sayede öğrencilerimiz 9. Ve 10. sınıftaki eksiklerini tamamlayıp 11 ve 12. sınıf konularını daha sağlam temellere oturtarak üniversite yolunda büyük bir adım atmış olurlar.

11. sınıflarımız her ay düzenli olarak MEB + Temellendirme Programı içeriğinden sınava tabi tutulurlar ve sınav sonuçlarına göre eksik oldukları derslerin/konuların giderilmesi konusunda danışman öğretmenimiz ve rehber öğretmenimizin yönlendirmesiyle eksiklerini kapatırlar.

12. Sınıflar

12.sınıf öğrencileri için öncelikli olan en önemli ilke neden iyi bir üniversite kazanması gerektiğinin ve kazandığı üniversitenin eğitim yaşamanın devamı noktasında ne kadar önemli olduğunun bilincine varmalarıdır. Bu bilinci kazandırmak KEY kolejinin ilk hedefidir. Bu bilinçle sürecin başından sınav gününe kadar tüm KEY öğrencileri büyük bir azimle, gayretle ve sorumlulukla sınava hazırlanırlar.

Key Kolejlerinde 12.sınıf öğrencileri ağustos ayında eğitime başlar. Haftalık ders saatleri dışında tüm öğrenciler tüm branşlardan her gün soru çözüm saatine girerler. Bu saatlerde o gün işlenen konu hakkında sıcağı sıcağına öğretmeniyle soru çözüp öğrenilen konuların pekişmesi sağlanır. Soru çözüm saatlerinden sonra arkadaşlarıyla birlikte 1 saat daha okulumuz kütüphanesinde ödev yapma ve soru çözme programı uygulanır. Öğrenci eve gittiğinde ek çalışmalarını yapar ve ertesi güne hazırlıklı olmuş olur.

Gün içerisinde öğrencilerimiz ders dışı zamanlarında, özel olarak dizayn edilmiş soru çözüm sınıflarında veya 24 saat açık olan kütüphanemizde boş zamanlarını soru çözerek veya tekrar yaparak değerlendirmektedir.

12. sınıflarımızla koordinatörümüz başta olmak üzere mentör öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenimiz birebir ilgilenmekte, haftalık öğrenci görüşmeleri, veli görüşmeleriyle çok sıkı bir takip sağlanmaktadır.

12. sınıf öğrencilerimizin haftalık programları, TYT-AYT’ye uygun ve yoğun bir şekilde düzenlenmiştir.

Resmi okul açılışıyla birlikte hafta içi 40 saatlik bu yoğun ve akademik program, TYT ve AYT içeriği üzerinden alanında uzman ve donanımlı öğretmenler tarafından uygulanmaktadır. Cumartesi günleri 5 saat soru çözüm ve eksik tamamlama dersleriyle bir haftalık öğrencilerimiz 45 saat ders almaktadır.

Hafta içi ve hafta sonu 12. sınıf öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ile birlikte birebir veya gurup halinde Soru Çözme Programına katılmak zorundadır.

Üç ara tatilin her birinde birer hafta olmak üzere öğrencilerimize hızlandırma programı uygulanmakta ve çalışma kampı yapılmaktadır. Öğrencimiz bu süreçte öğrendiklerini artırılmış soru çözümleriyle desteklemektedir. Sömestr tatilinin ilk haftasında 12. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Kamp programına katılırlar. Yatılı olarak gerçekleştirilen bu program öğrenciler açısından oldukça yoğun, disiplinli ve faydalı geçmektedir. Öğrencilerimiz sınav hazırlıklarını, eksiklerini öğretmenleriyle birlikte tamamlarken, yaşamsal alanda da tecrübe kazanmaktadır.

12. sınıflarımız için özel olarak hazırlanmış bu programlar, öğrencilerimizin en iyi üniversiteye ve en iyi bölümlere yerleşmelerini, hedeflerine ulaşmalarını ve özgüvenli bireyler olmalarını amaçlamıştır.

KEY Koleji Robotik Kodlama Eğitimi

Robotlar, sensörler yardımı ile etrafından veriler toplayan ve bunları yorumlayarak çıktı üreten aygıtlardır. Robotik ise robotların belli bir amaç için kullanılmasını sağlamak amacıyla üretilmesini sağlayan bilim dalı olarak tanımlanabilir. Robotik alanında birçok mühendislik dalı ve sosyal bilimler dalı bir arada çalışıyor. Son günlerde robotlarda sağlanan gelişmeler, bu konunun gelecek için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca robotik ve kodlama sayesinde çocukların eğitim ve sosyal hayatlarında da olumlu gelişmeler izleniyor.

Robotik Kodlama

Çocuk Gelişimine Olumlu Etkileri

Çocuklar için robotik kodlamaya başlamak, öncelikle oyuncaklarla olmalıdır. Robotik ve kodlama için özel olarak tasarlanan özel setler sayesinde çocukların bu alanda gelişmeler elde etmesi sağlanabilir. Ortalama olarak 10 yaşına kadar oyuncak ve alternatif bazı yöntemler ile kazandırılması gereken kodlama yeteneği, bu yaştan sonra programlama dilleri ile devam ettirilmelidir. Peki, robotik ve kodlama çocuklara nasıl etki eder?

 • Çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlar,
 • Özgüvenlerinin artmasını ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlar,
 • Takım olarak çalışma konusunda da ciddi anlamda gelişmeler sağlar ve iletişim yönünden geliştirir,
 • Problem çözme konusunda farklı çözümleri daha hızlı bir şekilde üretmeyi başarırlar. Bu da çözüm odaklı kişiler olmasını sağlar,
 • Zihinsel olarak sağladığı gelişim sayesinde sadece bu alanda değil, eğitim hayatındaki diğer dersleri de anlamaları kolaylaşır. Bu da okuldaki başarısını etkileyerek, daha başarılı bireyler olmalarını sağlar,
 • Grup olarak çalışma sayesinde sorumluluk bilinci kazanır ve aldığı sorumlulukları da yerine getirme konusunda ilerleme kaydeder.

Akademik ve Kişisel Başarının Anahtarı: Rehberlik...

Eğitim kurumunda başarının temel etkenlerinden en önemlisi öğrenciyi tanımak ve özelinde çalışma programları düzenlemektir. Şüphesiz bunu yapmanın en etkili yolu iyi programlanmış bir rehberlik hizmetidir. Okulumuz Rehberlik Servisi öğrencilerimizle problem odaklı değil, gelişimsel rehberlik modeli temelli çalışmalar planlamaktadır.

etkin rehberlik

Rehberlik servisinde öğrencilerimiz bir yönleriyle değil bütün özellikleriyle ele alınmaktadır. Rehberlik hizmetleri sunulurken her çalışmada en önemli ilkemiz gizliliktir. Ayrıca öğrencinin gönüllü katılımı, koşulsuz kabul, kişisel odaklı yaklaşım da en önemli ilkelerimizdendir. Öğrenci uzman rehber tarafından mercek altına alınır. Birebir görüşmeler ve diğer branş öğretmenlerinin geri bildirimleri ile öğrenci yakından tanınır. Motivasyon seminerleri ve bireye özel çalışma programlarıyla gelişim süreci başlar. Öğrenciye yönelik belirli dönemlerde uygulanan rehberlik envanterleri sonucu öğrenci koçu iş birliği ile öğrenci kariyer planlamalarının başlaması sağlanır. Görüşme sıklığı öğrenci durumu ve ihtiyaca göre planlanır.

Pano Çalışması

Her ay belli konular dahilinde rehberlik panosu hazırlanmakta; bu pano aracılığıyla öğrenciler bilgilendirilmekte ve duyurular da bu panoya asılmaktadır.

Rehberlik biriminde uygulanan test ve envanterler:

 • Snellen (Görme) Testi
 • Problem Tarama Testi
 • Kimdir Bu? Kime Göre Ben Neyim?
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Devamsızlık Nedenleri Anketi
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Sosyometri
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Otobiyografi
 • D 2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurtel Dikkat Testi
 • Bender Gestalt Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Algı Testi
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • AGTE(Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Öğrenme Stilleri Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Adam Çiz Testi
 • Aile Çiz Testi

Davranış değiştirme çalışmaları

Öğrencilerin okul ortamında uyumunu ve sosyalleşmesini zorlaştıran dolayısıyla değiştirilmek istenen davranışlar Şube Öğretmenleri Kurulunda belirlenir. Ardından ulaşılmak istenen hedef davranış belirlenerek öğretmenler arasında ortak bir tutum geliştirilir. Aileyle de işbirliği yapılarak davranış takip çizelgeleri yoluyla öğrencideki günlük, haftalık ve aylık davranış değişiklikleri ve gelişimleri takip edilir.

Demokrasi eğitimi ve okul meclisi çalışmaları

Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü bilincinin geliştirilmesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması” amaçlanarak okul meclis seçimi çalışmaları yapılmaktadır. Demokrasi bilincinin yaşatılması ve tercih yapma becerisi kazandırmak için okulunuzda seçim çalışması yapılarak okul temsilcisi seçilmiştir.

Öğretmen görüşmeleri

Rehber öğretmen, okul idaresi, ders ve sınıf öğretmeleri ile öğrenci odaklı toplantılar yapılarak, tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmelerde yapılmaktadır.

Rehberlik birimi, sadece veli ve öğrenci merkezli bir çalışma yürütmez. Öğretmen ve rehberlik servisinin işbirliği içerinde çalışması öğrenciyi yakından tanıma ve takibini yapmak açısından önemli bir uygulamadır.

Sosyal Bir Yaşamın Anahtarı: KEY KOLEJİ Sosyal Kulüpleri

Kulüp çalışmaları, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunması ve birçok ruhsal gereksinimlerini karşılaması açısından okulun eğitim programının önemli bir parçasıdır. Öğrenciler bu etkinlikler yoluyla kendilerini yönetme alışkanlıkları kazanarak demokratik yaşama hazırlanabilirler. Öğrencilerin birlikte çalışma, iletişim, öğrenme ve araştırma yetenekleri daha iyi gelişebilir. Bu nedenle KEY Kolejleri'nde sosyal etkinliklere de dersler kadar önem verilmektedir.

social

Atatürk İlke ve İnkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişen özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirmek ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı’nın amacı; öğrencilerin hayatları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine hazırlanmalarını amaçlamaktadır.

Geleceğin Methodu: Akıl Oyunları

Geleceğin metodu "Akıl-Zeka Oyunları" ile çabuk öğrenmedir. Zeka Oyunları, öğrenmeyi kolaylaştıran çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodu olarak benimsenmiş ve yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğretim metodu olarak okullarda her seviyede kullanılmıştır. "Çocukların hayal güçlerini yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek" en önemli başlıklardan biri olarak yer almaktadır.

Akıl Oyunları

Akıl ve Zeka oyunları uygulamalarımızda çocuklarımızla;

 • Beynin problem çözme ile ilgili bölümü olan prefrontal korteksteki nöronların bağlantılarını kuvvetlendirecek,
 • Yaratıcılıklarını geliştirecek,
 • Önceden tanımlanmış bir hedef olmadan değişik stratejileri düşünmelerini ve yeni stratejiler geliştirmelerini sağlayacak,
 • Mümkün olduğunca çok DİSİPLİNİN bir arada çalışıldığı,
 • Tamamen tasarım ve üretim odaklı öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak eğitim sürecine dahil olmalarını sağlayan,

Uygulamalı dersler yapıyoruz.

Derslerimizin amacı sadece oyun yapmak, oyun oynatmak kesinlikle değil.

Oyunların 2000-2500 yıl öncesine dayanan tarihini, kültürünü, dönemin medeniyetini, tasarımını inceleyip buradan yola çıkıyor, benzer ilkeleri kullanıp kendi özgün tasarımlarımızı yaparak ilerliyoruz.

Öğrencilerimizin bakış açıları, fikirleri,uygulama katılımları üst düzeyde.

Bununla birlikte ulusal ve uluslar arası zeka oyunları yarışmaları soru kalıplarını çalışıp öğrencilerimizden özel ilgisi olanları kulüp çalışmaları ile yarışmalara hazırlıyoruz.

"Orff Schulwerk" Yaklaşımı

Müziği dil gibi temel bir sistem olarak ele alan ve hoşgörülü bir yaklaşımla her çocuğun müziği öğrenebileceğine inanan "çocuk merkezli öğrenme yolu" Orff Schulwerk Yaklaşımı'nı uyguluyoruz.

orff

Müzik ve dansta öğretici bir deneyim

Elementer Müzik ve Hareket eğitimi müziğe bir giriş yolu arayan çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin müzik ve dansla ilgili çeşitli temel deneyimler edinmelerini sağlamayı hedefler. Orff’a göre, müzik ve hareket eğitiminde söz konusu olan yalnızca müzik eğitimi değildir, insanın yetiştirilmesidir. Müzik, konuşma ve dans, insanın kendini ifade etme araçlarıdır. İster çocuk-genç, ister yaşlı, ister engelli olsun her insanın içinde kendini sanatsal olarak ifade etme becerisi vardır. Carl Orff ve Gunild Keetman’ın bu prensipten yola çıkarak geliştirdikleri “Orff Schulwerk” yaklaşımının temelleri 1930’larda Münih’te kurulan Günther okulunda atılmaya başlanmış, bu okulda çocuklarla yapılan müzik ve hareket eğitimi çalışmalarının ürünü olarak “Çocuklar İçin Müzik” adlı beş ciltlik kitap serisi yayımlanmıştır. Bu kitapların yayımlanmasından sonra “Orff Schulwerk” yirminci yüzyılın yükselen müzik pedagojisi sistemlerinden biri haline gelmiştir.

Ritim ve Hareket

"Orff Schulwerk" insanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır.

Değerlilik - Cesaretlendirme - Başarı

Bu eğitim anlayışında geleneksel çalgı veya dans öğretiminden farklı olarak her seviyede ve yetenekteki kişiler, bir grup içerisinde etkileşimli bir yaratıcılık ve kendini ifade etme süreci yaşarlar. Temelde sosyal bir varlık olan insan için grup çalışması yoluyla öğrenme çok daha kolaydır. Orff çalışmalarının içeriğinde, bedenin hareketlerle hazırlanmasından konuşmaların kullanılmasına, konuşmaların ritimlendirilmesinden bu ritimlerin müzik haline gelmesine ve bütün bu araçların bir dizi yaratıcı sürecin sonucunda oluşan sunumuna ( paylaşım ) kadar gelişen her aşamasında vazgeçilmez olan en önemli şey “oyun”dur. Çalışmalarda kullanılabilecek sayısız müzik ve hareket oyunları bulunmakta olup bu oyunların ders sürecinde ne zaman ve nasıl kullanılacağı dersin o günkü hedeflerine göre Orff Eğitimcisi tarafından belirlenir.