KEY OKULLARINDA İLKOKUL EĞİTİMİ

Özel KEY İlkokul’u, okuyan, araştıran, sorgulayan, bilgiye nasıl erişeceğini bilen, çağın getirdiği yenilikleri özümseyen, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda kendini geliştiren, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Key Okullarında başarının anahtarı uygulanan öğretim yöntem teknikleri ve Tam Öğrenme Eğitim Anlayışında saklıdır.

Disiplinli ve düzenli çalışma alışkanlığını ilke edinmiş olan Özel Key İlkokulu öğrencileri akademik başarılarının yanında sosyal, sportif ve sanatsal alanlarda kendilerini gerçekleştirmeyi amaç edinmişlerdir. Çevresine duyarlı, sorumluluklarının farkında olan öğrencilerimiz katıldıkları sosyal sorumluluk projeleriyle de övünç kaynağı olmaktadırlar.

Bizler, Özel Key İlkokulu olarak, öğrencilerimizi hayata hazırlarken öğrencilerimizin gelişim dönemlerine uygun yetenek ve ilgileri doğrultusunda sosyal ve öz denetim becerileri kazandırırız. Bu becerileri kazandırmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası belirli günleri takip ederek milli, manevi duyguları kazandırır, ulusal bilince ulaşmalarını sağlamaya çalışırız.

Key okullarında öğretmen kadrosu

Key Koleji Öğretmenleri; alanında yetkin, tecrübeli, çağın gerektirdiği yeniliklere ve gelişime açık, güncellenen eğitim programlarına hakim öğretmenlerdir. İlerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim felsefesini amaç edinmiş, gelişimsel ve bütünsel sınıf yönetim modeline uygun olarak sınıflarını yönetmekte ve her alanda öğrencilerine rehber ve rol model olmaktadırlar.

KEY İLKOKULUNDA AKADEMİK PROGRAM

1. Sınıf Dersleri

İlkokul 1. sınıf ders programında, Türkçe, Matematik, Hayat bilgisi, Main Course, Fitzroy Methods, Drama, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Robotik Kodlama ve Kulüp dersleri yer almaktadır.

2. Sınıf Dersleri

İlkokul 2.sınıf ders programında, Türkçe, Matematik, Hayat bilgisi, Main Course, Fitzroy Methods, Drama, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Robotik Kodlama ve Kulüp dersleri yer almaktadır.

3. Sınıf Dersleri

İlkokul 3. sınıf ders programında, Türkçe, Matematik, Hayat bilgisi, Main Course, Fitzroy Methods, Drama, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Robotik Kodlama ve Kulüp dersleri yer almaktadır.

4. Sınıf Dersleri

İlkokul 4. sınıf ders programında, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Main Course, Fitzroy Methods, Drama, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Robotik Kodlama ve Kulüp dersleri yer almaktadır.

Okulumuz kuruluşundan bugüne, öğrencilerimizi ulusal değerlerine bağlı birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı daima temel felsefemiz olmuştur. Ders içerisinde öğrencinin merakını ve yaratıcılığını ön plana çıkaracak yöntemler ve grup çalışmasını destekleyecek etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilere sınıf içerisinde zengin bir öğrenme ortamı sunulmaktadır.

Derslerimiz Türk Milli Eğitim amaçlarına uygun olarak MEB kazanımları doğrultusunda işlenmektedir. KEY Okullarında dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimizin yaşlarına uygun en üst düzeyde yabancı dil eğitimi verilmektedir. Yabancı dil eğitimimiz “Avrupa Dil Kriterleri” ne uygun düzeyde gerçekleştirmektedir. Bunların dışında KEY İlkokulu sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda aktif, özgüven sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dünyanın sese dayalı ilk yabancı dil öğrenme methodu

Fitzroy Metodu, sistematik fonetiğe dayalı bir dil öğrenme yöntemidir. Bu yöntem ile yabancı dili, anadilimizi öğrendiğimiz gibi öğretiyoruz. Alfabenin harflerini ve temsil ettikleri sesleri anlatıyoruz. Yazılı bir kelimenin, soldan sağa sesleri gösteren bir harf dizisi olduğunu açıklıyoruz. Öğrencilerimize, İngilizceyi sınıf dışında karşılaştıklarında çözme becerisi kazandırıyoruz. Yüzbinlerce İngilizce kelimeyi ezberletmek yerine, Fitzroy Metodu ile öğrencilerin harflerin seslerini anlamalarını sağlayarak yeni kelimelere nasıl yaklaşacaklarını gösteriyoruz.

Fitzroy

Fitzroy Metodu motive edicidir, çünkü çocuklar okul dışında gerçek dünyada kendilerini gösterebilecekleri beceriler kazanıyorlar. Fonetik Eğitim yaklaşımımız ile İngilizcenin %95'ini ezberlemeden öğretmiş oluyoruz ve diğer diller için temel dilbilgisi anlayışı da kazandırıyoruz.

KEY Koleji Robotik Kodlama Eğitimi

Robotlar, sensörler yardımı ile etrafından veriler toplayan ve bunları yorumlayarak çıktı üreten aygıtlardır. Robotik ise robotların belli bir amaç için kullanılmasını sağlamak amacıyla üretilmesini sağlayan bilim dalı olarak tanımlanabilir. Robotik alanında birçok mühendislik dalı ve sosyal bilimler dalı bir arada çalışıyor. Son günlerde robotlarda sağlanan gelişmeler, bu konunun gelecek için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca robotik ve kodlama sayesinde çocukların eğitim ve sosyal hayatlarında da olumlu gelişmeler izleniyor.

Robotik Kodlama

Çocuk Gelişimine Olumlu Etkileri

Çocuklar için robotik kodlamaya başlamak, öncelikle oyuncaklarla olmalıdır. Robotik ve kodlama için özel olarak tasarlanan özel setler sayesinde çocukların bu alanda gelişmeler elde etmesi sağlanabilir. Ortalama olarak 10 yaşına kadar oyuncak ve alternatif bazı yöntemler ile kazandırılması gereken kodlama yeteneği, bu yaştan sonra programlama dilleri ile devam ettirilmelidir. Peki, robotik ve kodlama çocuklara nasıl etki eder?

 • Çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlar,
 • Özgüvenlerinin artmasını ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlar,
 • Takım olarak çalışma konusunda da ciddi anlamda gelişmeler sağlar ve iletişim yönünden geliştirir,
 • Problem çözme konusunda farklı çözümleri daha hızlı bir şekilde üretmeyi başarırlar. Bu da çözüm odaklı kişiler olmasını sağlar,
 • Zihinsel olarak sağladığı gelişim sayesinde sadece bu alanda değil, eğitim hayatındaki diğer dersleri de anlamaları kolaylaşır. Bu da okuldaki başarısını etkileyerek, daha başarılı bireyler olmalarını sağlar,
 • Grup olarak çalışma sayesinde sorumluluk bilinci kazanır ve aldığı sorumlulukları da yerine getirme konusunda ilerleme kaydeder.

Akademik ve Kişisel Başarının Anahtarı: Rehberlik...

Eğitim kurumunda başarının temel etkenlerinden en önemlisi öğrenciyi tanımak ve özelinde çalışma programları düzenlemektir. Şüphesiz bunu yapmanın en etkili yolu iyi programlanmış bir rehberlik hizmetidir. Okulumuz Rehberlik Servisi öğrencilerimizle problem odaklı değil, gelişimsel rehberlik modeli temelli çalışmalar planlamaktadır.

etkin rehberlik

Rehberlik servisinde öğrencilerimiz bir yönleriyle değil bütün özellikleriyle ele alınmaktadır. Rehberlik hizmetleri sunulurken her çalışmada en önemli ilkemiz gizliliktir. Ayrıca öğrencinin gönüllü katılımı, koşulsuz kabul, kişisel odaklı yaklaşım da en önemli ilkelerimizdendir. Öğrenci uzman rehber tarafından mercek altına alınır. Birebir görüşmeler ve diğer branş öğretmenlerinin geri bildirimleri ile öğrenci yakından tanınır. Motivasyon seminerleri ve bireye özel çalışma programlarıyla gelişim süreci başlar. Öğrenciye yönelik belirli dönemlerde uygulanan rehberlik envanterleri sonucu öğrenci koçu iş birliği ile öğrenci kariyer planlamalarının başlaması sağlanır. Görüşme sıklığı öğrenci durumu ve ihtiyaca göre planlanır.

Pano Çalışması

Her ay belli konular dahilinde rehberlik panosu hazırlanmakta; bu pano aracılığıyla öğrenciler bilgilendirilmekte ve duyurular da bu panoya asılmaktadır.

Rehberlik biriminde uygulanan test ve envanterler:

 • Snellen (Görme) Testi
 • Problem Tarama Testi
 • Kimdir Bu? Kime Göre Ben Neyim?
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Devamsızlık Nedenleri Anketi
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Sosyometri
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Otobiyografi
 • D 2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurtel Dikkat Testi
 • Bender Gestalt Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Algı Testi
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • AGTE(Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Öğrenme Stilleri Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Adam Çiz Testi
 • Aile Çiz Testi

Davranış değiştirme çalışmaları

Öğrencilerin okul ortamında uyumunu ve sosyalleşmesini zorlaştıran dolayısıyla değiştirilmek istenen davranışlar Şube Öğretmenleri Kurulunda belirlenir. Ardından ulaşılmak istenen hedef davranış belirlenerek öğretmenler arasında ortak bir tutum geliştirilir. Aileyle de işbirliği yapılarak davranış takip çizelgeleri yoluyla öğrencideki günlük, haftalık ve aylık davranış değişiklikleri ve gelişimleri takip edilir.

Demokrasi eğitimi ve okul meclisi çalışmaları

Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü bilincinin geliştirilmesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması” amaçlanarak okul meclis seçimi çalışmaları yapılmaktadır. Demokrasi bilincinin yaşatılması ve tercih yapma becerisi kazandırmak için okulunuzda seçim çalışması yapılarak okul temsilcisi seçilmiştir.

Öğretmen görüşmeleri

Rehber öğretmen, okul idaresi, ders ve sınıf öğretmeleri ile öğrenci odaklı toplantılar yapılarak, tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmelerde yapılmaktadır.

Rehberlik birimi, sadece veli ve öğrenci merkezli bir çalışma yürütmez. Öğretmen ve rehberlik servisinin işbirliği içerinde çalışması öğrenciyi yakından tanıma ve takibini yapmak açısından önemli bir uygulamadır.

Sosyal Bir Yaşamın Anahtarı: KEY KOLEJİ Sosyal Kulüpleri

Kulüp çalışmaları, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunması ve birçok ruhsal gereksinimlerini karşılaması açısından okulun eğitim programının önemli bir parçasıdır. Öğrenciler bu etkinlikler yoluyla kendilerini yönetme alışkanlıkları kazanarak demokratik yaşama hazırlanabilirler. Öğrencilerin birlikte çalışma, iletişim, öğrenme ve araştırma yetenekleri daha iyi gelişebilir. Bu nedenle KEY Kolejleri'nde sosyal etkinliklere de dersler kadar önem verilmektedir.

social

Atatürk İlke ve İnkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişen özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirmek ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı’nın amacı; öğrencilerin hayatları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine hazırlanmalarını amaçlamaktadır.

Geleceğin Methodu: Akıl Oyunları

Geleceğin metodu "Akıl-Zeka Oyunları" ile çabuk öğrenmedir. Zeka Oyunları, öğrenmeyi kolaylaştıran çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodu olarak benimsenmiş ve yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğretim metodu olarak okullarda her seviyede kullanılmıştır. "Çocukların hayal güçlerini yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek" en önemli başlıklardan biri olarak yer almaktadır.

Akıl Oyunları

Akıl ve Zeka oyunları uygulamalarımızda çocuklarımızla;

 • Beynin problem çözme ile ilgili bölümü olan prefrontal korteksteki nöronların bağlantılarını kuvvetlendirecek,
 • Yaratıcılıklarını geliştirecek,
 • Önceden tanımlanmış bir hedef olmadan değişik stratejileri düşünmelerini ve yeni stratejiler geliştirmelerini sağlayacak,
 • Mümkün olduğunca çok DİSİPLİNİN bir arada çalışıldığı,
 • Tamamen tasarım ve üretim odaklı öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak eğitim sürecine dahil olmalarını sağlayan,

Uygulamalı dersler yapıyoruz.

Derslerimizin amacı sadece oyun yapmak, oyun oynatmak kesinlikle değil.

Oyunların 2000-2500 yıl öncesine dayanan tarihini, kültürünü, dönemin medeniyetini, tasarımını inceleyip buradan yola çıkıyor, benzer ilkeleri kullanıp kendi özgün tasarımlarımızı yaparak ilerliyoruz.

Öğrencilerimizin bakış açıları, fikirleri,uygulama katılımları üst düzeyde.

Bununla birlikte ulusal ve uluslar arası zeka oyunları yarışmaları soru kalıplarını çalışıp öğrencilerimizden özel ilgisi olanları kulüp çalışmaları ile yarışmalara hazırlıyoruz.

"Orff Schulwerk" Yaklaşımı

Müziği dil gibi temel bir sistem olarak ele alan ve hoşgörülü bir yaklaşımla her çocuğun müziği öğrenebileceğine inanan "çocuk merkezli öğrenme yolu" Orff Schulwerk Yaklaşımı'nı uyguluyoruz.

orff

Müzik ve dansta öğretici bir deneyim

Elementer Müzik ve Hareket eğitimi müziğe bir giriş yolu arayan çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin müzik ve dansla ilgili çeşitli temel deneyimler edinmelerini sağlamayı hedefler. Orff’a göre, müzik ve hareket eğitiminde söz konusu olan yalnızca müzik eğitimi değildir, insanın yetiştirilmesidir. Müzik, konuşma ve dans, insanın kendini ifade etme araçlarıdır. İster çocuk-genç, ister yaşlı, ister engelli olsun her insanın içinde kendini sanatsal olarak ifade etme becerisi vardır. Carl Orff ve Gunild Keetman’ın bu prensipten yola çıkarak geliştirdikleri “Orff Schulwerk” yaklaşımının temelleri 1930’larda Münih’te kurulan Günther okulunda atılmaya başlanmış, bu okulda çocuklarla yapılan müzik ve hareket eğitimi çalışmalarının ürünü olarak “Çocuklar İçin Müzik” adlı beş ciltlik kitap serisi yayımlanmıştır. Bu kitapların yayımlanmasından sonra “Orff Schulwerk” yirminci yüzyılın yükselen müzik pedagojisi sistemlerinden biri haline gelmiştir.

Ritim ve Hareket

"Orff Schulwerk" insanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır.

Değerlilik - Cesaretlendirme - Başarı

Bu eğitim anlayışında geleneksel çalgı veya dans öğretiminden farklı olarak her seviyede ve yetenekteki kişiler, bir grup içerisinde etkileşimli bir yaratıcılık ve kendini ifade etme süreci yaşarlar. Temelde sosyal bir varlık olan insan için grup çalışması yoluyla öğrenme çok daha kolaydır. Orff çalışmalarının içeriğinde, bedenin hareketlerle hazırlanmasından konuşmaların kullanılmasına, konuşmaların ritimlendirilmesinden bu ritimlerin müzik haline gelmesine ve bütün bu araçların bir dizi yaratıcı sürecin sonucunda oluşan sunumuna ( paylaşım ) kadar gelişen her aşamasında vazgeçilmez olan en önemli şey “oyun”dur. Çalışmalarda kullanılabilecek sayısız müzik ve hareket oyunları bulunmakta olup bu oyunların ders sürecinde ne zaman ve nasıl kullanılacağı dersin o günkü hedeflerine göre Orff Eğitimcisi tarafından belirlenir.