Dünyanın sese dayalı ilk yabancı dil öğrenme methodu

Fitzroy Metodu, sistematik fonetiğe dayalı bir dil öğrenme yöntemidir. Bu yöntem ile yabancı dili, anadilimizi öğrendiğimiz gibi öğretiyoruz. Alfabenin harflerini ve temsil ettikleri sesleri anlatıyoruz. Yazılı bir kelimenin, soldan sağa sesleri gösteren bir harf dizisi olduğunu açıklıyoruz. Öğrencilerimize, İngilizceyi sınıf dışında karşılaştıklarında çözme becerisi kazandırıyoruz. Yüzbinlerce İngilizce kelimeyi ezberletmek yerine, Fitzroy Metodu ile öğrencilerin harflerin seslerini anlamalarını sağlayarak yeni kelimelere nasıl yaklaşacaklarını gösteriyoruz.

Fitzroy

Fitzroy Metodu motive edicidir, çünkü çocuklar okul dışında gerçek dünyada kendilerini gösterebilecekleri beceriler kazanıyorlar. Fonetik Eğitim yaklaşımımız ile İngilizcenin %95'ini ezberlemeden öğretmiş oluyoruz ve diğer diller için temel dilbilgisi anlayışı da kazandırıyoruz.

Küresel eğitimle dünya vatandaşı olmanın anahtarı çift yabancı dil eğitimi

coaching

NEDEN İKİNCİ YABANCI DİL İSPANYOLCA?

İspanyolca dünya üzerinde en çok konuşulan ikinci yabancı dildir. İspanya başta olmak üzere 22 ülkenin anadili olarak yaklaşık 470 milyon insan kullanmaktadır. Bununla birlikte büyük bir çoğunluğu Amerika’da yaşayan insanların oluşturduğu 100 milyon kişi iyi derecede İspanyolca konuşuyor. İspanyolca öğrenmek isteyenlerin sayısı ise gün geçtikçe artmakla birlikte şuan bu sayının 23 milyon olduğu tahmin ediliyor.

İngilizce gibi küresel bir dilin yanı sıra İspanyolca öğrenmek dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlarla iletişimde olmak ve uluslararası ilişkilerde öne geçmek açısından önemlidir. İspanyolca konuşabildiğinizde sadece İspanya ve Hispano ülkerinde değil, aynı zamanda Portekiz, İtalya ve Fransa gibi İspanyolcaya benzer dillerin konuşulduğu ülkelerde de diğer insanlarla iletişime geçebilmeniz mümkün.

Birçok yabancı dilin aksine İspanyolca öğrenmek yapılan araştırmalar sonucundan öğrenilmesi en kolay dil olarak seçilmiştir. Gramer yapısı oldukça anlaşılır olan İspanyolcada çoğu kelime Türkçeye benzer şekilde yazıldığı gibi okunmaktadır. Bu faktör İspanyolca kelimelerin telaffuzunda zorluk yaşamadan konuşabilmemizi sağlar. Ayrıca latin alfabesini kullanması ve sadece birkaç harfin Türkçeden farklı olması da işimizi kolaylaştırmaktadır. En güzel yanı ise konuşurken kendine özgü bir melodisi ve ritmi olan, kulağa hoş gelen bir dil olmasıdır.

Üstelik İspanyolca öğrenmek sadece İspanyolca değil diğer birçok dilleri rahatlıkla öğrenmeniz için yardımcı olacaktır. İspanyolca konuşan insanlar İspanyolca ile pek çok benzerlik gösteren Portekizce, İtalyanca ve Fransızca dillerini kolay bir şekilde öğrenebilmektedir.

ORTAOKUL (SECONDARY SCHOOL) ve LİSE

Key Koleji olarak hedefimiz İngilizcenin yanı sıra öğrencilerimizi ikinci bir yabancı dil öğrenmeye , farklı kültürleri tanımaya heveslendirmek ve çok dilli olmanın avantajlarından yararlanmalarını sağlamaktır. İkinci Yabancı Dil programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Programımız dört dil becerisine; okuma, konuşma, yazma, dinleme eşit oranda odaklanmaktadır. Amacımız öğrencilerimizin İspanyolca dili, İspanya ve Hispano (ispanyolca konuşan ülkeler) ülkelerine farkındalık kazandırmak ve temel iletişim becerilerini edinmelerinde destek sağlamaktır.

5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerimiz için öngörülen hedefimiz dört beceriden A2 düzeyine ulaşmış olmalarıdır.

Lise öğrenimi bittikten sonra ise öğrencilerimiz için öngörülen hedef A2/B1 başlangıç seviyesine ulaşmış olmalarıdır.

Öğrencilerimiz A1/A2 seviyesinde;

  • Basit sorular sorabilir ve yanıtlayabilir, bir şey rica edebilir, ricaya karşılık verebilir.
  • Basit ifade ve cümlelerle kendini tanıtabilir ve başkaları hakkında yazabilir.
  • Okuduğunu ve dinlediğini anlayabilir.

A2/B1 Başlangıç seviyesinde;

  • Yavaş yavaş İspanyolcaya konuşmaya başlar.
  • Günlük yaşamda kendini ifade eder.
  • Olaylar ve konuşmalar arasında bağlantı kurmaya başlar.