Proje Tabanlı Öğrenme

Proje Tabanlı Öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir.

proje tabanlı öğrenme

Öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve harmanlamalarına imkan sağlar. Hem bireysel hem de ekip olarak yapılabilen projeler sayesinde öğrenciler işbirliği içinde sınıf arkadaşlarıyla çalışma imkanı bulurlar.

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu yaklaşımda çeşitli bilgiler arasındaki lişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarının hizmetine sunabilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Destekli Eğitim’de “proje” daha fazla öğrenilmeye değer bir konunun çocuklar tarafından derinlemesine incelenmesi anlamına gelir. Proje önerileri öğretmen veya çocuk tarafından rastlantıyla ortaya çıkarılan bir olay ya da problem ile ilgili olabilir. Proje yaklaşımı ile derinlemesine yapılan incelemeler sırasında çocuklar kendi çözümlerini bulurken öğretmen sorunları biçimlendirir, çocukların çözüm ve kaynak bulmalarına yardımcı olarak kolaylaştırıcı rolünü üstlenir. Proje sonunda bir sonuç ürün ortaya koyulur.

Proje Destekli Eğitim bir metottan çok, bir yaklaşım tarzıdır. Projeler, küçük çocukların dramatik oyun, el işi ve resim gibi aktiviteleir, okul dışındaki yaşamlarıyla bağlantı kurarak zenginleştirir. Soru sorma ve araştırma yapmanın yanı sıra çocuklar, aktivitelerine kendileri karar verir; sorun çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlar; öğrendiklerini paylaşırlar; projelerde edindikleri bilgileri kullanabilirler.

Projeler aracılığıyla öğrencilerin araştırma yapmalarına ve kendilerini ilgilendiren konuları keşfetmelerine fırsat vermek onları başı boş bırakmak demek değildir.

Proje Konuları

İncelenecek konular hem çocuklar ilgilendiği için, hem de yaşamlarında anlamlı oldukları için seçilir. Çocuklar, öğretmen yardımıyla kendi planlarını oluşturduktan sonra çoğunlukla bir gezi düzenlenir ve/veya uzmanlarla röportaj yapılır. Öğrenciler edindikleri bilgileri pekiştirmek için okulda yapılar inşa ederler. Öğrendiklerinin belgelendirilmesi ve sergilenmesi amacıyla resimler ve videolar çekilerek proje kitapları oluşturulur. Öğrenciler duvar resimleri, posterler, resim ve el-işi faaliyetleri yapar; grafikler ve çizelgeler oluştururlar.

Proje Çalışmalarının Evreleri

Proje çalışmalarının üç aşaması olduğu düşünülebilir:

Planlama ve Başlama

“Planlama ve başlama” olarak adlandırılan projenin birinci aşamasında, çocuklar ve öğretmen, araştırılacak konunun seçilmesi ve sadeleştirilmesinde kendilerine belli bir süre verirler. Konu, öğretmen ya da çocuk tarafından önerilebilir. Konu seçiminden sonra öğretmenler, çocuklarla birlikte bir kavram haritası çıkarırlar. Projenin bu ilk aşaması süresince çocuklar aynı zamanda konu ile ilgili geçmiş yaşantılarını irdelerler.

Proje Uygulaması (Alan Çalışması)

Proje çalışmalarının “alan çalışması” olarak adlandırılan ikinci aşamasında, üzerinde durulan konuya yeni bilgiler eklenir. Projenin bu aşaması genellikle alanların, nesnelerin ya da olayların incelenmesi için yapılan doğrudan araştırmalardan oluşur. Kimi zaman okul dışına yapılan gezilerle, kimi zaman konuk konuşmacılarla, kimi zaman nesnelerin, kitapların, fotoğrafların ya da ürünlerin toplanması ile gerçekleşen bu aşama, “projenin kalbi” olarak tanımlanabilir. Bu aşamada çocuklar araştırma yapar, gözlemlerden sonuçlar çıkarır, yeni öğrendiklerini keşfeder, tahminlerde bulunur ve tartışırlar.

Projeyi Sonuçlandırma

Proje çalışmasının üçüncü evresinde temel nokta, projelerin tamamlanması ve öğrenilenlerin özetlenmesidir. Olayların bir araya getirilmesi ve özetlenmesi olan üçüncü aşama; bulgular, konuşmalar, dramatik sunumlar ve geziler biçiminde sonuçların hazırlanmasını ve rapor halinde sunulmasını içermektedir.

Proje Tabanlı Öğrenmede Temel Adımlar

 • Hedeflerin belirlenmesi
 • Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip, tanımlanması
 • Takımların oluşturulması
 • Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi
 • Çalışma takviminin oluşturulması
 • Kontrol noktalarının belirlenmesi
 • Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi
 • Bilgilerin toplanması
 • Bilgilerin örgütlenip, raporlanması
 • Projenin sunulması

Proje Tabanlı Öğrenmenin Faydaları

Proje çalışmaları;

 • Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmelerini destekler.
 • Seçilen araştırma alanının farklı yönleriyle ilgili meraklarını gidermelerini sağlar.
 • Yaptıkları projelerle ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.
 • Kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarı hissini tatmasına yardımcı olur.
 • Eleştirel düşünme yeteneği kazanmalarına yardımcı olur.
 • Problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar.
 • Kendilerine güvenlerinin gelişmesine katkıda bulunur.
 • Yaratıcılıklarını arttırır.
 • Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
 • Soru sorma, seçme, planlama, inceleme, araştırma yapma becerilerini geliştirir.
 • Kendi öğrenmelerinde etkin bir rol oynadıklarından, öğrencilerin motivasyonlarını arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.
 • Öğrencilerin bazı konuların “nedenlerini” daha iyi görmelerine yardımcı olur.
 • Öğrencilerin başarma hissini yaşamalarını sağlar.
 • Öğrencilerin kendi başlarına karar almalarını teşvik eder.
 • Grupla birlikte çalışmalarını ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımını arttırır.
 • Zekanın farklı yönlerinin de kullanımına olanak sağlar.
 • Öğrencilerin çeşitli beceriler kazanmalarını destekler (örneğin, yaşamsal beceriler, bilişsel beceriler, özdenetim becerileri, vb)
 • Öğrencilerin kendilerini, kendi öğrenmelerinden sorumlu hale getirir.

Aile Katılımı

Proje yaklaşımının bir diğer artısı ise anne-babaların çocuklarının çalışmalarına duydukları ilgidir. Birçok zaman okul dışındaki saatlerde de çocuklarını konu ile ilgili mekânlara götürür, kaynak materyaller alır, sınıfı misafir uzman olarak ziyaret ederler. Okulda gönüllü olarak çalışmaları, çocuklarının evdeki öğrenmelerine olan katkıları, ev ile okul arasında artan iletişim ile aileler çocuklarının gelişimlerine olumlu katkılarda bulunurlar.

Akademik ve Kişisel Başarının Anahtarı: Rehberlik...

Eğitim kurumunda başarının temel etkenlerinden en önemlisi öğrenciyi tanımak ve özelinde çalışma programları düzenlemektir. Şüphesiz bunu yapmanın en etkili yolu iyi programlanmış bir rehberlik hizmetidir. Okulumuz Rehberlik Servisi öğrencilerimizle problem odaklı değil, gelişimsel rehberlik modeli temelli çalışmalar planlamaktadır.

etkin rehberlik

Rehberlik servisinde öğrencilerimiz bir yönleriyle değil bütün özellikleriyle ele alınmaktadır. Rehberlik hizmetleri sunulurken her çalışmada en önemli ilkemiz gizliliktir. Ayrıca öğrencinin gönüllü katılımı, koşulsuz kabul, kişisel odaklı yaklaşım da en önemli ilkelerimizdendir. Öğrenci uzman rehber tarafından mercek altına alınır. Birebir görüşmeler ve diğer branş öğretmenlerinin geri bildirimleri ile öğrenci yakından tanınır. Motivasyon seminerleri ve bireye özel çalışma programlarıyla gelişim süreci başlar. Öğrenciye yönelik belirli dönemlerde uygulanan rehberlik envanterleri sonucu öğrenci koçu iş birliği ile öğrenci kariyer planlamalarının başlaması sağlanır. Görüşme sıklığı öğrenci durumu ve ihtiyaca göre planlanır.

Pano Çalışması

Her ay belli konular dahilinde rehberlik panosu hazırlanmakta; bu pano aracılığıyla öğrenciler bilgilendirilmekte ve duyurular da bu panoya asılmaktadır.

Rehberlik biriminde uygulanan test ve envanterler:

 • Snellen (Görme) Testi
 • Problem Tarama Testi
 • Kimdir Bu? Kime Göre Ben Neyim?
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Devamsızlık Nedenleri Anketi
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Sosyometri
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Otobiyografi
 • D 2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurtel Dikkat Testi
 • Bender Gestalt Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Algı Testi
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • AGTE(Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Öğrenme Stilleri Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Adam Çiz Testi
 • Aile Çiz Testi

Davranış değiştirme çalışmaları

Öğrencilerin okul ortamında uyumunu ve sosyalleşmesini zorlaştıran dolayısıyla değiştirilmek istenen davranışlar Şube Öğretmenleri Kurulunda belirlenir. Ardından ulaşılmak istenen hedef davranış belirlenerek öğretmenler arasında ortak bir tutum geliştirilir. Aileyle de işbirliği yapılarak davranış takip çizelgeleri yoluyla öğrencideki günlük, haftalık ve aylık davranış değişiklikleri ve gelişimleri takip edilir.

Demokrasi eğitimi ve okul meclisi çalışmaları

Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü bilincinin geliştirilmesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması” amaçlanarak okul meclis seçimi çalışmaları yapılmaktadır. Demokrasi bilincinin yaşatılması ve tercih yapma becerisi kazandırmak için okulunuzda seçim çalışması yapılarak okul temsilcisi seçilmiştir.

Öğretmen görüşmeleri

Rehber öğretmen, okul idaresi, ders ve sınıf öğretmeleri ile öğrenci odaklı toplantılar yapılarak, tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmelerde yapılmaktadır.

Rehberlik birimi, sadece veli ve öğrenci merkezli bir çalışma yürütmez. Öğretmen ve rehberlik servisinin işbirliği içerinde çalışması öğrenciyi yakından tanıma ve takibini yapmak açısından önemli bir uygulamadır.

Öğrenci koçluğu, gençlerin gerçekleştirmek istedikleri hedefleri için yapmak istediklerine odaklanan ve bu odaklanma süresinde elde edeceği sıra dışı farkındalıklarını hayata geçireceği bir süreçtir. Bu süreçte koç ve öğrenci özel bir işbirliği içinde birlikte yol alır.

Okulumuzda "Eğitim Koçluğu" uygulaması ile her öğrencimizin akademik başarısı yakından takip edilmekte, öğrenci ve velilerimizin sorunları anlık çözülmektedir.

eğitim koçluğu

Öğrenci koçluğu sürecinde kendine güvenen, gelecek hedefleri oluşturabilen, kaynaklarını fark edip kullanabilen, kendisini istediği gibi ifade edebilen bir genç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bireylerle tanışırsınız.

Vizyon

DİPLOMA PROGRAMME

Uluslararası Bakalorya Programı, tüm dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı, en işlevsel eğitim programıdır. Amacı, lise ya da üniversite eğitimini yurt dışında başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve evrensel bir çerçeve dâhilinde yürütülmesidir.

CAMBRIDGE IGSCE

Başta İngiltere olmak üzere dünya genelinde geçerliliği olan lise diploması programıdır. Yurt dışı eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için en uygun program olacaktır.

ERASMUS

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir.